برچسب: جک جدید

شرایط متنوع فروش اقساطی جک شاسی بلند

برای خرید اس۵ با گیربکس دنده‌ای ۳ روش فروش با قیمت ۸۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام شده است.

فروش اقساطی جک در کرمان موتور

کرمان موتور از شرایط فروش اقساطی جکS۵ دندهای ویژه آبان ماه خبر داد.