برچسب: خط تولید رننو

خط تولید قطعات پیشرفته رنو در ایران

این برنامه شامل حمایت های فنی و مالی از قطعه سازان ایرانی، انتقال دانش فنی، اتصال قطعه سازان ایرانی به زنجیره جهانی رنو- نیسان و توسعه صادرات قطعه ساخت ایران است.