برچسب: خودروسازان آلمانی

شرکای خودروساز ایران بالاخره مشخص شدند.

می‌گویند، آلمان‌ها گوی سبقت در قراردادهای خودرویی را از سایر رقبا ربوده‌اند، اما فرانسوی‌ها هم به عنوان رقیبی دیرینه در قراردادهای خودرویی ایران بیکار نمانده و حالا پس از نزدیک به یک سال از توافق و اجرایی شدن برجام توانسته‌اند جای پای خود را در ایران محکم‌تر کنند.