برچسب: خودروسازان چینی

تلاش برای طراحی خودرو خودران چینی

شرکت موتور جست و جوی بایدو با شرکت چری، BYD Co و بایک موتور متحد شده است و شرکت تجارت الکترونیکی علی بابا هم با سایک موتور پیمان همکاری بسته و به طور مشترک در زمینه فناوری اتوماتیک کار می‌کنند.

شرکای خودروساز ایران بالاخره مشخص شدند.

می‌گویند، آلمان‌ها گوی سبقت در قراردادهای خودرویی را از سایر رقبا ربوده‌اند، اما فرانسوی‌ها هم به عنوان رقیبی دیرینه در قراردادهای خودرویی ایران بیکار نمانده و حالا پس از نزدیک به یک سال از توافق و اجرایی شدن برجام توانسته‌اند جای پای خود را در ایران محکم‌تر کنند.