برچسب: خودروی المانی

تصاویری از خودروهای کلاسیک در نمایشگاه آلمان

گزارش تصویری از نمایشگاه خودروی نمایشگاه کلاسیک در المان

جاده مخصوص جولانگاه آلمانی‌ها

نخستین ساعات بعد از اعلام اجرایی شدن برجام بود که هواپیمایی از هیات آلمانی وارد ایران شدند و مستقیم به جاده مخصوص رفتند. حالا بعد از نزدیک به یک سال از آن روزها گویا این آلمان‌ها هستند که می‌خواهند جای پای خود را بیش از همه کشورها و برندهای دنیا در جاده مخصوص (خودرویی‌های ایران) محکم کنند.