برچسب: خودروی جدید

تعیین تکلیف خودروهای برقی در ایران

با گسترش آلودگی‌های زیست محیطی ضرورت استفاده از انرژی‌های پاک بیش از پیش دیده می‌شود، به همین خاطر جهانیان طی برنامه‌ریزی مدون و مشخص به دنبال افزایش سهم انرژی‌های پاک برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی هستند.

ورود اولین خودروهای ۲۰۱۷ به ایران

در این زمینه گفته می‌شود این خودروها ظرف دو سه هفته آینده پلاک‌گذاری شده و وارد بازار خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود به تدریج با ورود خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۱۷ به بازار قیمت خودروهای مدل ۲۰۱۶ موجود در بازار ایران تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یابد.