برچسب: خودروی دوگانه سوز دیگر پلاک نمی شوند

ممنوعیت شماره‌گذاری ۹ تیپ از خودروهای گازسوز

تعداد ۹ تیپ خودرو از ۳ شرکت داخلی تاکنون موفق به اخذ تاییدیه سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد استاندارد یورو ۴ نشده و لذا شماره گذاری نمی شوند.