برچسب: خودروی زیر 40 میلیون

خودروی زیر ۴۰ میلیون آزاد می‌شود!!!

دولت به‌نوعی اجازه آزادسازی قیمت‌ها را به خودروسازان داخلی که در حال مقاومت در مقابل انواع موانع داخلی و خارجی رشد و توسعه هستند، داده است.