برچسب: خودروی لوتوس

لوتوس اوورا ۴۰۰ مدل ۲۰۱۷ ناامیدکننده و خالی از نو آوری

لوتوس اوورا ۲۰۰ سال ۲۰۱۷ ممکن است یک تغییر جزیی نسبت به آن مدل S به نظر برسد، دو سوم قطعات تشکیل‌دهنده‌ی آن کاملا نو هستند.