برچسب: خوردو داخلی

سقوط خودروی داخلی، سعود خودروی وارداتی

بازار خودرو ایران هفته جاری را با رکودی سنگین‌تر از قبل به انتها رساند تا در آستانه سومین ماه پاییز، همچنان زرد و خزان‌زده باقی بماند.