برچسب: دزد سابقه دار ماشین

دستگیری دزد خودروهای لوکس

سارق سابقه دار خودروهای لوکس در تهران در مورد چگونگی سرقت توضیح داد: خودروها را نصف قیمت می‌فروختم و قرار می‌گذاشتم روز محضر برای به نام کردن خودرو مدارک را در اختیار مشتری‌ها بگذارم که ناپدید می‌شدم.