برچسب: دست دوم بودن خودروی قاچاق

دست دوم درآمدن خودروهای قاچاق!!!

رضایی گفت: ‌اغلب این خودرو‌ها که وارد کشور می‌شوند بازسازی شده و خودروهای کارکرده بودند که مدارک کمپانی ندارند.