برچسب: راننده تهاجمی

خطرناکترین رانندگان را بشناسید..

مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی دومین عامل مرگ و میر برای مردان زیر ۴۵ سال است. در هر روز ۵۰۰ کودک و هر ۶ ثانیه یک انسان بر اثر سوانح جاده‌ای کشته می‌شوند. به اعتقاد بسیاری از روانشناسان و جامعه‌شناسان این تعداد حادثه و این تعداد تلفات بیش از هر علتی به ویژگی‌های شخصیتی رانندگان برمی‌گردد.