برچسب: رتبه بندی کیفیت خودرو

رتبه کیفی ایران در بین خودروسازان چهان

توقع مشتریان داخلی افزایش یافته با این حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت کیفیت خودروهای خود را ارتقاء دهند و همین موضوع دلیل نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت خودروهای داخلی است.