برچسب: رده بندی کیفی خودرو

ایرادات خودروهای داخلی رو شد.

شرکت بازرسی کیفیت برای اولین بار با استفاده از معیار IQS (مطالعه کیفیت اولیه)، ایرادات خودروهای موجود در کشور را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس برندهای داخلی بیشترین ایرادات را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول آخرین وضعیت کیفی خودروهای داخلی

در میان خودروهای ارزیابی شده در تیر ماه ۹۵ تنها ۲ خودرو موفق به ارتقا رده کیفی خود شدند.