برچسب: رنوی فرانسه

برترین ماشین‌های فرانسوی در جهان

شرکت‌های فرانسوی پایه های تکنولوژی را از ساخت دوچرخه‌ها و سه‌چرخه‌ها شروع کردند و تا امروز با ساخت مدل‌های پژو، رنو و انواع خودروهای دیگر راه پیشرفت را ادامه می‌دهند.