برچسب: روابط مالی

معضلات بانکی سد راه پژو

به دنبال درخواست گروه پژو برای حل مشکلات بانکی برای توسعه روابط با ایران، رئیس کل بانک مرکزی نیز وجود موانع برای گسترش روابط بانکی، موضع سخت‌گیرانه دولت مردان فرانسوی در مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای را یادآرو شده و گفته که با گذشت حدود ۹ ماه از اجرایی شدن برجام لازم است فرانسه همچون مواضع اولیه خود ثابت قدم بوده و با پافشاری، بر اجرای مفاد برجام و رفع موانع توسعه مراودات اقتصادی میان دو کشور تاکید کند.