برچسب: زمان از رده خارج شدن پراید

خروج پژو و پراید از خط تولید

با وجود رقابت سنگین بین خودروسازان جهان در طراحی و ارائه ی مدل های به روز،صدای اعتراض مردم ایران به قیمت و کیفیت این خودروها شنیده نمی شود و انگار اعتراض ها هیچ تاثیری ندارد..