برچسب: سئات در ایران

کشمکش بر سر سئات اسپانیایی

سئات یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت فولکس واگن است که محصولات آن در اسپانیا تولید می‌شود.