برچسب: سارق خودرو

مقصد سارقان خودروهای شاسی بلند

رئیس پلیس استان فارس گفت: سارقی که خودروهای شاسی بلند را سرقت و به پاکستان منتقل می کرد،شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری دزد خودروهای لوکس

سارق سابقه دار خودروهای لوکس در تهران در مورد چگونگی سرقت توضیح داد: خودروها را نصف قیمت می‌فروختم و قرار می‌گذاشتم روز محضر برای به نام کردن خودرو مدارک را در اختیار مشتری‌ها بگذارم که ناپدید می‌شدم.