برچسب: سامسونگ

سامسونگ و فناوری ارتباط خودرویی

خودروهای آینده به واسطه فناوری‌های هوشمند به وسایل ارتباطی متحرک تبدیل خواهند شد و همان راهی را می‌روند که در دهه گذشته تلفن‌های ساده همراه طی کرده و به تجهیزاتی هوشمند تبدیل شدند.

طراحی خلاقانه از کامیون‌های سامسونگ

سامسونگ طرح بسیار جالبی را روی کامیون‌های برون شهری خود اجرا کرده که با نصب یک دوربین خودروی پشت کامیون به راحتی می‌تواند سبقت بگیرد.