برچسب: سایپا سیتروئن

عرضه محصولات مشترک سایپا و سیتروئن طبق نیازهای بازار ایران

اگر شما بخواهید نیازهای یک بازار را تامین کنید، لازم است که انتظارات مشتریان آن بازار را در نظر بگیرید و نزدیک ترین محل تولید به آن بازاری که قرار است فروش در آنجا انجام شود، بهترین مکان برای در نظر گرفتن پایگاه تولید آن بازار است.