برچسب: سعود تویوتا در واردات به ایران

صعود تویوتا، سقوط کیا

مهم‌ترین تغییر و تحول در میزان واردات خودرو در این چهار ماه سقوط و صعود رتبه دو برند کیا موتورز و تویوتا است.