برچسب: سقف انعطاف پذیر

مزدا mx با سقف انعطاف پذیر وارد می‌شود

این سقف می‌تواند در سرعت‌های متفاوتی – بیش از ۱۰ کیلومتر بر ساعت- باز و بسته شود. روند باز و بسته شدن این سقف منظم و با قاعده است. تمام تلاش شرکت مزدا بر این بود که با اضافه کردن این ساختار به MX-5 تعادل وزنی و هماهنگی فضای داخلی این خودرو از بین نرود.