برچسب: سقوط قیمت خودرو

سقوط خودروی داخلی، سعود خودروی وارداتی

بازار خودرو ایران هفته جاری را با رکودی سنگین‌تر از قبل به انتها رساند تا در آستانه سومین ماه پاییز، همچنان زرد و خزان‌زده باقی بماند.