برچسب: سند مالکیت خودرو

ثبت سند مالکیت خودرو تعیین تکلیف شد!

دعوای بین پلیس راهور و کانون سردفتران بر سر مرجع ثبت سند مالکیت خودرو با قطعنامه دیروز رئیس قوه قضاییه تمام شد و مشکلات مردم کاهش خواهد یافت.

برگ سبز خودرو جایگزین کامل برای سند دفترخانه

هیچ الزامی برای ثبت نقل و انتقال در دفترخانه وجود ندارد/ برگ سبز خودرو سند مالکیت قانونی است

سند مالکیت صادره از پلیس رسمی است.

اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، به‌عهده قانونگذار است و طبق ماده قانونی این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند.