برچسب: سنسور دریچه هوا

بومی سازی سنسور گاز و دریچه هوا در شرکت داخلی

صلاحی راد با اشاره به تمرکز این شرکت فناور به ساخت انواع پتانسیومتر و قطعات منفصله انواع دریچه هوا، گفت: از دیگر فعالیتهای این شرکت می‌توان به مشاوره در خصوص ساخت قطعات با تکنولوژی بالا، ساخت قالبهای پیچیده تزریق پلاستیک، کشش عمیق فلزی و باکالیتی اشاره کرد.