برچسب: سوبارو فیس لیفت

نظاره گر تصاویر سوبارو لگاسی۲۰۱۷ باشید.

سوبارو برای مدل ۲۰۱۷ لگاسی آماده کرده است که فیس لیفتی از این خودرو آماده شده است که بیشتر در سپر‌های این خودرو کار شده است.از تغییرات جزئی در چراغ‌ها و داخل نیز میتوان اشاره کرد که به زیبایی دوباره لگاسی اضافه کرده است.