برچسب: سوخت

سوخت‌های مناسب برای جایگزینی در خودروهای سبک

ایران با وجود مخازن بزرگ نفتی و معادن عظیم زیرزمینی، ظرفیت بالقوه‌ای در عرصه انرژی دارد، اما زمانی این منابع عظیم روند توسعهکشور را تسهیل می‌کنند که استفاده بهینه و مناسبی از آنها به عمل آید.