برچسب: سود شرکت BYD

رشد ۹۱ درصدی فروش برای شرکت BYD

خودروساز چینی BYD پیش بینی کرد میزان سود این شرکت در ۹ ماهه سال جاری میلادی تحت تاثیر سیاستهای دولتی حمایت کننده از خودروهای پاک، حداکثر ۹۱ درصد رشد خواهد کرد.