برچسب: سیتروئن همکاری

قطعیت همکاری سیتروئن به زودی

مهدی جمالی گفت:قرارداد با سیتروئن را دیگر باید قطعی دانست.