برچسب: شورای شهر

اختلاف نظر در برگزاری نمایشگاه خودرو در شهر آفتاب

رییس شورای شهر تهران – بیان کرده که رییس شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در نامه‌ای به صنوف اعلام کرده که اگر واحدی اقدام به برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب نماید از صنف مربوطه اخراج می‌شود.