برچسب: شورولت کروت

دیداری با شورولت کوروت ۲۰۱۷ گرند اسپرت

شورولت، برند کوروت گرند اسپرت را مجددا احیا کرد. نسل هفتم شورولت کوروت با بهینه سازی های متعدد در بخش های مختلف و پسوند گرند اسپرت، خود را به عنوان گزینه ی توانمندی برای پیست ها معرفی کرده است.