برچسب: شکایت از بوش

شکایت علیه بوش برای همکاری با فولکس

این شرکت در شکایت مذکور متهم شده در اقدام یک دهه ای فولکس واگن برای فرار از قوانین ضدآلایندگی آمریکا همکاری کرده است.