برچسب: طرح ترافیک

شرایط جدید برای دریافت آرم طرح ترافیک

رئیس ستاد معاینه فنی شهرداری تهران با اشاره به جزئیات طرح جدید اخذ معاینه فنی ویژه یا برتر گفت: براساس مصوبه شورای عالی ترافیک از این پس باید معاینه فنی خودروهایی که می‌خواهند وارد محدوده طرح ترافیک شوند باید سختگیرانه‌تر باشد.

ورژن جدید دور زدن دوربین طرح

برخی از مالکان خودروهای شخصی با استفاده از گل پلاک را مخدوش می‌کنند.

فشار پلیس برای رهایی از شرایط حاد آلودگی

وی با بیان اینکه ساعت اجرای طرح ترافیک نیز تا ساعت۱۹ افزایش یافته است، ادامه داد: برابر این تصمیمات تنها شرط ورود به محدوده زوج و فرد در تهران تا ساعت ۱۹ امروز داشتن مجوز طرح ترافیک است ضمن اینکه فروش روزانه طرح ترافیک نیز متوقف شده است.