برچسب: فراخوان هیوندا

فراخوان سراسری کیا و هیوندا به علت نقص فنی!!!

هیوندایی و کیا اعلام کرده‌اند که صاحبان این خودروها می‌توانند در نمایندگی‌های مورد نظر به بررسی موتور خودروهای خود بپردازند. آنها مشکل خودرو را بدون صرف هزینه برطرف کرده و در صورت نیاز قطعه معیوب را تعویض خواهند کرد. این فراخوان از ۱۹ ماه می سال جاری اجرایی خواهد شد.

تمام فراخوان‌های خودرویی سال گذشته

فراخوان، کلمه‌ای که خودروسازان را می‌ترساند و از طرفی معلوم نیست بر اعتبار شرکت‌ها می‌افزاید یا از آن می‌کاهد. خودروسازان جهان در سال گذشته بیش از ۵۱ میلیون خودرو را فراخوان کرده و رکوردی جدید را به ثبت رساندند.