برچسب: فروش اقساطی تندر

فروش اقساطی تندر ۹۰ اتوماتیک

تحویل خودرو ۳۰ روز کاری اعلام شده و مبلغ هر چک ۶ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان است.