برچسب: فساد مالی

رد پای فساد مالی در هیوندا

دادستانهای کره جنوبی در تحقیقات فساد که پای رییس جمهور این کشور را هم به میان کشیده است، از مدیر هیوندای بازجویی کردند.