برچسب: فولکس واگن کانسپت

رونمایی از کانسپت جدید فولکس واگن buzz

فولکس واگن با مدل مفهومی خود بازمی‌گردد…

جذابیت فولکس واگن کانسپت GTE

با این فیلم کوتاه سفری دیگر به نمایشگاه خودرو خواهیم داشت، اما اینبار به سراغ آخرین محصول کانسپت فولکس واگن میرویم.