برچسب: فولکس واگن 2016

فولکس واگن passet 1 مدل ۲۰۱۷

یکی از بهترین ویژگی‌های فولکس‌واگن پاسات، فضای سرنشینان عقب و صندوق بار بزرگ آن است به‌نحوی‌که هنگامی‌که درِ عقب خودرو یا درِ صندوق بار آن‌را باز می‌کنید، با فضای داخلی و فضای باری مواجه می‌شوید که بیشتر از هر سدان متوسطی است که تا قبل از آن دیده‌اید.

فولکس واگن اطلس، افسون رانندگی

این بزرگترین و جسورانه‌ترین فولکس واگنی است که در ایالات متحده ساخته‌ایم و طراحی و ساخت شاخص محصولاتمان را برای هفت سرنشین ارائه می‌دهد.