برچسب: فیلم جرثقیل

حرکت وحشتناک یک جرثقیل در پیاده کردن ماشین