برچسب: فیلم فولکس واگن جی تی ای

جذابیت فولکس واگن کانسپت GTE

با این فیلم کوتاه سفری دیگر به نمایشگاه خودرو خواهیم داشت، اما اینبار به سراغ آخرین محصول کانسپت فولکس واگن میرویم.