برچسب: قرارداد با پژو

ترامپ پشت سکان کشتی قراردادهای خودرویی

ازآنجاکه برجام راه را برای همکاری‌های مشترک شرکت‌های خودروساز ایرانی باز کرد و خودروسازان خارجی نیز به اعتبار توافق هسته‌ای پای میز مذاکره با آنها نشستند، خیلی‌ها منتظرند تا ببینند واکنش رئیس‌جمهور جدید آمریکا به این ماجرا چیست.