برچسب: قرارداد پیش فروش

قرارداد پیش فروش خودروی خارجی ممنوع

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از خریداران خودروهای خارجی خواست، از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکت های فاقد مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگی رسمی از شرکت تولیدکننده خارجی خودداری کنند.