برچسب: قیمت نمایندگی

جدول تفاوت قیمت وحشتناک کارخانه و بازار خودرو

براساس این گزارش،قیمت خودرهای داخلی در بازار رو نمایندگی حاکی ازتفاوت قیمت حداقل ۱۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان دارد که این افزایش قیمت بیشتر در بازار قابل مشاهده است.