برچسب: قیمت پژو دوگانه سوز

قیمت دوگانه سوزهای بازار در یک قاب

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز برخی خودروهای صفر کیلومتر دوگانه سوز داخلی کشور در سطح بازار تهران است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

قیمت دوگانه سوزهای بازار

قیمت انواع خودروی دوگانه سوز در بازار و نمایندگی را در این خبر بررسی می کنیم.