برچسب: لندروور دیفندر

رندر پرقدرتی از لندروور دیفندر

. اینک لندروور مدل کاملا جدیدی از دیفندرها را در قالب یک رندر ارائه داده که ویژگی‌های کاملا متفاوتی دارد.