برچسب: ماراتی لوانت در ایران

حضور مازراتی لوانت در ایران

نخستین دستگاه از مازراتی لوانته بدست نمایندگی آرتاتاک موتور وارد کشور شده است.