برچسب: ماشین دوگانه سوز

سرنوشت خودروهای گازسوز

روند تولید و فروش خودروهای دوگانه‌سوز در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بعضا با رشد یا کاهش همراه بوده است.