برچسب: ماشین وست فیلد

تصاویری از خودروی خاص موجود در ایران

این خودرو که تمامی ۴ مدل موجود در ایران آن مربوط به سال ۱۳۸۷ است در آن زمان توسط شرکت خصوصی در ایران مونتاژ شد ولی هیچ گاه به تولید انبوه نرسید و در حد همین خودروهای موجود ماند.